Podrobnosti záznamu

Název
    Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie
Další názvy
    Epibionts on the shell of Miocene gastropod from the Buituri locality (Transylvanian Basin, Romania) - a paleoecological case study
Autor
    Hladilová, Šárka
    Zágoršek, Kamil
    Ziegler, Václav
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre.
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2004 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Buituri
    epibionts
    gastropod
    Miocene
    Romania
    Transylvanian Basin
Klíčové slovo
    Buituri
    Epibionti
    Gastropoda
    Lokality
    Miocenního
    Paleoekologická
    Pánev
    Případová
    Rumunsko
    Studie
    Transylvánská
    Ulitě
Abstrakt (anglicky)
   Taphonomy and paleoecological analysis of epibionts (bivalves, bryozoans, worms) on the Miocene gastropod shell from the locality of Buituri (Transylvanian Basin, Romania).
Abstrakt (ostatní)
   Tafonomická a paleoekologická studie epibiontů (mlži, mechovky, červi)na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012