Podrobnosti záznamu

Název
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek, Jan Fábry
Další názvy
    Epigenetic manganese-rich layers in karst filling of the Zlatý kůň Hillock, Bohemian Karst
Autor
    Cílek, Václav, jr.
    Fábry, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Československý kras
Svazek/č.
    Roč. 40
Strany
    s. 37-55
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    diagenetické struktury
    difrakce rentgenová
    exogenní faktory
    geochronologie
    indicie geochemické
    jeskyně
    kras
    metody termické
    minerály
    mobilita
    ochrana přírody
    sedimenty bohaté manganem
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy-Zlatý kůň
Klíčové slovo
    Bohaté
    Českém
    Epigenetické
    Koně
    Krasových
    Krasu
    Manganem
    Polohy
    Výplních
    Zlatého
Abstrakt (česky)
   V jeskynních výplních Českého krasu jsou především zkoumána fosiliferní kvartérní souvrství. Autor tohoto článku se zabývá zhodnocením některých projevů migrace manganu v Českém krasu. Cílem práce je popis výskytů a charakteristika procesu, který vedl ke vzniku manganem bohatých horizontů. Je podán přehled analytických metod, charakteristika a výskyty Mn-minerálů a geochemické podmínky jejich vzniku.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012