Podrobnosti záznamu

Název
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    The erosional and accumulation processes in floodplains after the flood of August 2002
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 69-71
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    bilance povrchových vod
    eroze
    geologie regionální
    holocén
    kvartér Českého masivu
    povodeň
    povodí
    sedimentace
    subrecent
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    2002
    Akumulační
    Erozní
    Nivách
    Po
    Povodni
    Procesy
    Roku
    říčních
    Srpnu
Abstrakt (anglicky)
   The flood of August 2002 possibly represents the biggest flooding event of the last 500 years. The culmination of Vltava north of Prague reached 758 cm, but lower part of Labe river witnessed a 1035-1230 cm rise of the water level. Overbank sedimentation was characterised by the basic types as follows: l.Pelitic sedimentation led to formation of surprisingly durable claystone crusts of 10-20 cm in thickness that evolved by slow iriented plane sedimentation of clay minerals; 2, sandy sedimentation lead to formation of sheet deposits, aggradation rims and sand dunes, sometimes up to 2 m high; 3, gravel accumulated as bars and benches (see photo documentation). The erosional processes were surprisingly variable. Due to the changing morphology weak sandy sedimentation could change within few meters into boulder field where individual blocks up to 80 cm in diameter could be transported. Parallel river channels developed at some places behind aggradation rims
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012