Podrobnosti záznamu

Název
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
Autor
    Cílek, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 69-71
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1.
    Projekt: GA205/02/0449, GA ČR
    Překlad názvu: The erosional and accumulation processes in floodplains after the flood of August 2002
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    floodplain
    floods
    relief
Klíčové slovo
    2002
    Akumulační
    Erozní
    Nivách
    Po
    Povodni
    Procesy
    Roku
    říčních
    Srpnu
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá různými formami sedimentace po velké povodni roku 2002.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is focused on sedimentary forms such as sand dunes, gravel benches and mud/claystone sedimentation after the big Czech flood of 2002.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012