Podrobnosti záznamu

Název
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
Údaj o odpovědnosti
    Katarína Holcová
Autor
    Holcová, Katarína
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of foraminiferal research
Svazek/č.
    Vol. 38, no. 1
Strany
    p. 85
Rok
    2008
Poznámky
    Zkr. název ser.: J. foram. Res.
Klasifikační znak
    56
Skupina konspektu
    502
Předmětová skupina
    diverzita druhová
    ekologie
    erratum
    národní park
    paleoekologie
    paleontologie
    popis taxonů
    povodeň
    prostředí fluviální
    prostředí sladkovodní
    Protozoa
    Rhizopodea
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Šumava
Klíčové slovo
    37
    287-299
    2007
    Assemblages
    Composition
    Czech
    Environment
    Erratum
    Foram
    Mountains
    No
    Republic
    Res
    River
    Species
    Streams
    Šumava
    Thecamoebians
    Upper
    Vltava
    Vs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012