Podrobnosti záznamu

Název
    Essai de classification morphométrique des formes karstiques souterraines du point de vue de leur subdivision verticale
Další názvy
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti