Podrobnosti záznamu

Název
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
Další názvy
    Esseneite, spinels and natural ferrites Ca and Ba ? rare minerals of melilitite from North-Bohemian porcelanites
Autor
    Dvořák, Zdeněk
    Skála, Roman
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    esseneite srebrodolskite ferrites pyrometamorphism porcelanite Želénky Czech Republic
Klíčové slovo
    Esseneit
    Ferrity
    Melilitovce
    Minerály
    Porcelanitů
    Přírodní
    Severočeských
    Spinelidy
    Vzácné
Abstrakt (česky)
   Při výzkumu vzorků přírodních ?strusek? - buchitů z porcelanitovém lomu na Červeném vrchu u Želének u Duchcova byly zjištěny i vzácné minerály, které jsou unikátní svým chemických složením i způsobem vzniku. Hlavními minerály jsou vedle melilitu, klinopyroxen esseneit, spinelidy pestrého složení (magnesioferrrit, magnetit, spinel), minerál odpovídající složení Ca2SiO4, aragonit a kalcit. Vedlejší až akcesorické jsou pak hematit, anortit, perovskit, baryt, a zejména pak dva ferrity kalcia, srebrodolskit, kosočtverečný, Ca2Fe2O5, trigonální CaFe4O7 a ferrit barya - BaFe12O19.
Abstrakt (anglicky)
   Esseneite, spinels and natural ferrites Ca and Ba ? rare minerals of melilitite from North-Bohemian porcelanites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014