Podrobnosti záznamu

Název
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
Další názvy
    Určení mocnosti eroze flyšových sedimentů v bělokarpatské jednotce magurského flyše
Autor
    Krejčí, Oldřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 2004
Strany
    8
Rok
    2004
Výraz tezauru
    topographic evolution, denudation, planation surfaces, Magura napppe
Klíčové slovo
    Bílé
    Carpathians
    Eroded
    Estimation
    Karpaty
    Missing
    Outer
    Sediments
    Unit
    West
Abstrakt (česky)
   Eroze až 1.400 m flyšových sedimentů v bělokarpatské jednotce flyšového pásma v období po sarmatu se dokládá na základě studia anizotropie magnetické susceptibility, odraznosti vitrinitu,řízené pyrolýzy Rock-Eval, K/Ar radiometrického datování a detailního geologického mapování. Vývoj topografie reliéfu byl v dynamickém rovnovážném stavu mezi zdvihem a erozí.
Abstrakt (anglicky)
   The erosion of up 1.400 m of the rock column in the Bílé Karpaty Unit since the Sarmatian id inferred on the basis of anisotropy of magnetic susceptibility, vitrinite reflectance, rock-eval pyrolysis, K/Ar radiometric dating and detailed geological mapping. Evolution of the topography has probably been the result of dynamic equilibirum between uplift and erosion.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014