Podrobnosti záznamu

Název
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Skoček
Další názvy
    Estonian experience with bituminous combustible shales use
Autor
    Skoček, Vladimír, 1934-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 12
Strany
    s. 536-544
Rok
    1991
Předmětová skupina
    bitumeny
    břidlice hořlavá
    kukersit
    ložiska pevných paliv
    sedimenty jílovité
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
    SSSR-Estonsko
Klíčové slovo
    Břidlic
    Estonské
    Hořlavých
    Využitím
    Zkušenosti
Abstrakt (česky)
   Rychle se měnící situace na trhu energetických surovin nás nutí uvažovat o netradičních zdrojích. Estonské zkušenosti s komplexní, bezodpadovou těžbou a zpracováním hořlavých břidlic jsou podnětem pro úvahy nad zhodnocením a využitím podobných surovin u nás. Významnými zdroji jsou cyprisové jílovce, hořlavé břidlice, švartna a další břidlice a jílovce obohacené organickými látkami v nízkém stadiu karbonifikace. Vyskytují se v sokolovské pánvi, permokarbonu středních Čech a v karpatském flyšovém pásmu na východní Moravě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012