Podrobnosti záznamu

Název
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
Autor
    Cetkovský, Stanislav
    Klusáček, Petr
    Martinát, Stanislav
    Zapletalová, Jana
Konference
    Regfionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné Správě (02.12.2005-05.12.2005 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
Strany
    s. 20-20
Poznámky
    Projekt: IAA7118301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Euroregions in the Czech Republic and Their Partial Geographical Analysis
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    cross-border cooperation
    Euroregion
    land-use
    landscape protected area
Klíčové slovo
    Analýza
    České
    Euroregiony
    Parciální
    Republiky
    území
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá tématem přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů České republiky. Obzvláštní pozornost je věnována vývoji v oblasti zemědělství, průmyslu, cestovního ruchu a ochrtaně životního prostředí na území euroregionů, jež bylo definováno na základě mapy Centra pro regionální rozvoj České republiky, časově odrážející územní stqv euroregionů z února 2003. Článek obsahuje množství kartogramů, které mohou sloužit pro srovnání situace v různých euroregionech.
Abstrakt (anglicky)
   This article deals with the issue of the cross-border co-operation in the euroregions in the Czech Republic. It is especially focused on the characteristics of development in agriculture, industry, tourism and environmental protection in the euroregional areas, which were defined according the map of Centre for Regional Development Czech Republic from February 2003. The article includes a few cartograms, which could be useful by comparison of situation in the different euroregional areas.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012