Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of extraction/digestion techniques used to determine lead isotopic composition in forest soils
Další názvy
    Zhodnocení extrakčních technik pro zjištění izotopového složení Pb v lesních půdách
Autor
    Chrastný, Vladislav
    Ettler, Vojtěch
    Komárek, Michael
    Tlustoš, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Analytical and Bioanalytical Chemistry
Svazek/č.
    Roč. 385, č. 6
Strany
    7
Rok
    2006
Výraz tezauru
    206Pb/207Pb
    Digestion procedure
    Extraction procedure
    Forest soil
    Pb isotopes
Klíčové slovo
    Composition
    Determine
    Evaluation
    Extraction/digestion
    Forest
    Isotopic
    Lead
    Soils
    Techniques
    Used
Abstrakt (česky)
   The combination of total digest and EDTA extraction is optimal for determination of Pb isotopes in forest soils
Abstrakt (anglicky)
   Kombinace celkového rozkladu a EDTA extrakce je optimální pro zjištění izotopového složení Pb v lesních půdách
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012