Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
Údaj o odpovědnosti
    Marian Marschalko, Konstantin Raclavský, Vojtech Dirner
Další názvy
    Hodnocení změn krajinného charakteru pomocí GIS v bývalé hornické oblasti Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská a Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice a Bartovice
Autor
    Dirner, Vojtech, 1953-
    Marschalko, Marian
    Raclavský, Konstantin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 1
Strany
    s. 9-23
Rok
    2006
Poznámky
    7 obr., 13 fot., 1 diagr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504
    622.33
Skupina konspektu
    502
    504
    622
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    důl
    hornictví
    hornoslezská pánev
    krajina
    kvartér Českého masivu
    letecký snímek
    odkaliště
    odval
    sedání povrchu
    systém GIS
    území poddolované
    životní prostředí
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Ostrava
Klíčové slovo
    Bartovice
    Changes
    Districts
    Element
    Evaluation
    Former
    GIS
    Landscape
    Means
    Mining
    Moravská
    Ostrava
    Ostrava-Jih
    Přívoz
    Radvanice
    Slezská
    Vítkovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012