Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - methodology
Autor
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym (24.05.2007-25.05.2007 : Krapkowice, Polsko)
Jazyk
    anglicky
    polsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej
Svazek/č.
    -, č. 276
Strany
    s. 33-42
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Zhodnocení zatížení staveb důlně indukovanou seizmicitou pro mapy střetů zájmů - metodologie
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA Mšk 1M6840770001
Předmětová kategorie
    mining seismicity
    seismic events
Klíčové slovo
    Caused
    Clash
    Evaluation
    Load
    Maps
    Methodology
    Mining
    Opinions
    Seismicity
    Structures
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je představena metodologie pro hodnocení zatížení objektů důlně indukovanou seizmicitou. Výsledkem je přepočtená hodnota rychlosti kmitání, která bere v úvahu počet seizmických jevů, zvláště těch intenzivních.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012