Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of loess soils within the North Bohemian brown coal basin and their potential utilization in land restoration
Další názvy
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím