Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
Autor
    Plevová, Eva
    Šugárková, Věra
    Vaculíková, Lenka
Konference
    Sjezd chemických společností (60. : 01.09.2008-04.09.2008 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Chemické listy . 102/8
Strany
    S. 711-711
Poznámky
    Překlad názvu: Hodnocení vlastností připravené mezofáze pomocí optické mikroskopie, termální analýzy a FT-IR spektroskopie
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mesophase
    microscopy
    thermal analysis
Klíčové slovo
    Analysis
    Evaluation
    FT-IR
    Mesophase
    Microscopy
    Properties
    Spectroscopy
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Tato práce je zaměřena na přípravu mezofáze ze vzorků černouhelné smoly. Z původních vzorků byla připravena mezofáze temperací na různé teploty v rozmezí 450-490 °C s rychlostí ohřevu 0,7°C / min. Připravené vzorky mezofáze pak byly podrobeny hodnocení pomocí termogravimetrické a diferenciální termické analýzy, mikroskopické analýzy a infračervené spektroskopie. Výsledky získané termickou analýzou dobře korespondují s výsledky mikroskopické analýzy i infračervené spektroskopie.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012