Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
Údaj o odpovědnosti
    Radovan Chmelař
Autor
    Chmelař, Radovan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 48, no. 1-4
Strany
    p. 81-87
Rok
    2004
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 4 tab.
    Bibliografie na s. 86-87
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    550.8
Skupina konspektu
    55
    69
Předmětová skupina
    Barrandien
    litofacie
    mapa inženýrskogeologická
    mechanika hornin
    metodika
    monitoring
    paleozoikum-spodní
    sedimenty klastické
    stavby dopravní
    tunel
    zakládání
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Česko
    Praha (Česko)
Klíčové slovo
    Application
    Austrian
    During
    Evaluation
    Fault
    Massif
    Method
    Mrázovka
    NATM
    New
    Prague
    Rock
    Tunnel
    Tunnelling
    Zones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012