Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Kobr, Jorge Ruiz, Rosa María Valcarce
Další názvy
    Vyhodnocení geofyzikálních měření ve vrtech na ložisku uhlovodíků v oblasti Varadero-Cardenas, Cuba
Autor
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Ruiz, Jorge
    Valcarce, Rosa María
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 3
Strany
    s. 303-320
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 3 tab., 1 sch., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    etalony
    jura
    karotáž
    kolektory
    křída
    matečná hornina
    produktivní horizont
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
Geografické jméno
    Kuba
Klíčové slovo
    Boreholes
    Cardenas
    Cuba
    Data
    Deposit
    Evaluation
    Hydrocarbons
    Obtained
    Varadero
    Well-logging
Abstrakt (česky)
   V článku se uvádí vyhodnocení geofyzikálních měření v 15 naftových vrtech z oblasti Varadero-Cardenas na severním pobřeží provincie Matanzas pomocí statistických klasifikačních metod za pomoci výsledků z čerpacích zkoušek, informací o tektonice, stratigrafii ložiska a údajů o fyzikálních vlastnostech měřených v laboratoři na horninových vzorcích z vrtů. Statistické metody "rozpoznávání obrazců" byly použity automatizovaným systémem zpracování MULVAR, vytvořený Oddělením geofyziky ISPJAE Havana pro osobní počítače kompatibilní s IBM PC v jazyce BASIC
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012