Podrobnosti záznamu

Název
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
Údaj o odpovědnosti
    Maciej Bąbel
Autor
    Bąbel, Maciej
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geologica polonica
Svazek/č.
    Vol. 55, no. 1
Strany
    p. 9-29
Rok
    2005
Poznámky
    5 obr. (1 l. vložený), 6 pl. nestr.
    Bibliografie na s. 25-29
    il., pl.
    Zkr. název ser.: Acta geol. pol.
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    evapority
    eventostratigrafie
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    ložisko sádrovce
    miocén
    morfologie krystalu
    prostředí salinní
    sádrovec
    sedimentace litorální
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kobeřice (Opava, Kravaře)
    Polsko
    Ukrajina
Klíčové slovo
    Badenian
    Carpathian
    Evaporites
    Foredeep
    Middle
    Miocene
    Northern
    Selenite
    Stratigraphy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012