Podrobnosti záznamu

Název
    Evidence for high exhumation rate in Central European Variscides: U-Pb ages of granulite metamorphism of clasts deposited in Upper Visean conglomerates.
Autor
    Kotková, Jana
    Parrish, Randall
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 1
Strany
    2
Rok
    2000
Výraz tezauru
    conglomerates
    exhumation
    granulites
    U-Pb dating
    Visé
Klíčové slovo
    Ages
    Central
    Clasts
    Conglomerates
    Deposited
    European
    Evidence
    Exhumation
    Granulite
    High
    Metamorphism
    Rate
    U-Pb
    Upper
    Variscides
    Visean
Abstrakt (anglicky)
   Late Variscan U-Pb zircon, monazite and rutile ages for granulite, durbachite and granite from clasts, Visean conglomerates, are interpreted as indicative of high exhumation rate of rocks at the E margin of the Bohemian Massif.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012