Podrobnosti záznamu

Název
    Evidence for high-temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
Další názvy
    Doklady pro vysokoteplotní difuzní kríp zachované díky rychlému chladnutí spodní kůry (severočeská střižná zóna, Česká republika)
Autor
    Dörr, Wolfgang
    Fiala, Jiří
    Kotková, Jana
    Maluski, Henri
    Valverde-Vaquero, Pablo
    Zulauf, Gernold
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Terra Nova
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 5
Strany
    10
Rok
    2002
Výraz tezauru
    volume diffusion, dislocation creep, granulite, orthogneiss, North Bohemian Shear Zone,Bohemian Massif, monazite and muscovite dating, rapid cooling
Klíčové slovo
    Bohemian
    Cooling
    Creep
    Crust
    Czech
    Diffusional
    Evidence
    High-temperature
    Lower
    North
    Preserved
    Rapid
    Republic
    Shear
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Volume diffusion and dislocation creep at high temperature led to high finite strain in granulite and orthogneiss of the Ohře crystalline complex (North Bohemian Shear zone). The high-energy structure have been preserved due to rapid cooling. Overlapping U-Pb monazite (c. 341 Ma) and Ar-Ar muscovite (c. 341 Ma) ages imply a high cooling rate. Structural interpretations are presented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014