Podrobnosti záznamu

Název
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
Autor
    Jäger, O.
    Kolčava, M.
    Žák, Karel
    Živor, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 33, -
Strany
    s. 28-30
Rok
    2007
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. Svazek 33 - ISBN 978-80-903477-2-4
    Překlad názvu: Inventory of caves of the Bohemian Karst: Supplements and changes during the period October 1, 2005 to October 1, 2007
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Karst
    cave cadastre
    cave inventory
Klíčové slovo
    1.10.2005
    1.10.2007
    
    Českého
    Doplňky
    Evidence
    Jeskyní
    Krasu
    Období
    Změny
Abstrakt (česky)
   V článku jsou shrnuty změny a doplňky v evidenci jeskyní Českého krasu, ke kterým došlo během posledních dvou let. Nejvýznamnější objevy byly učiněny v jeskyni Na Javorce u Karlštejna, která dosáhla délky více než 900 m a hloubky 104 m.
Abstrakt (anglicky)
   The paper updates the cave cadastre of the Bohemian Karst and summarizes changes in the cadastre and new cave discoveries during the last two years. The most important discoveries were done in the Na Javorce Cave, which reached the length of more than 900 m, and depth of 104 m.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012