Podrobnosti záznamu

Název
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
Autor
    Jäger, O.
    Kolčava, M.
    Žák, Karel
    Živor, Roman
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras
Strany
    s. 19-21
Poznámky
    Překlad názvu: Inventory of caves of the Czech Karst, state as of October 1, 2005
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cave cadastre
    Czech Karst
Klíčové slovo
    2005
    Českého
    Evidence
    Jeskyní
    Krasu
    říjnu
    Stav
Abstrakt (česky)
   Článek aktualizuje soupis jeskyní Českého krasu a shrnuje nové objevy jeskyní během posledních dvou let. Celková délka všech jeskyní celé oblasti vzrostla na 21274 m (součet délek všech 672 evidovaných speleologických objektů). Z nových objevů je největší jeskyně Nedělní u Radotína (délka 110 m). Došlo ke dvěma významným propojením jeskyní. Propojené Srbské jeskyně a Netopýří jeskyně mají celkovou délku 1230 m, propojené jeskyně Na Javorce I a Na Javorce II dosáhly celkové délky zhruba 400 m.
Abstrakt (anglicky)
   The paper updates the cave cadastre of the Czech Karst, and summarizes new cave discoveries during last two years. The total length of all caves in this territory increased to 21274 m (total of 672 speleological objects). From the newly discovered caves the largest one is Nedělní cave near Radotín (length 110 m). Two important interconnection of caves occurred. Interconnected Srbské Caves and Netopýří Cave have a total length of 1230 m, interconnected caves Na Javorce I and Na Javorce II reached total lenght of about 400 m.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012