Podrobnosti záznamu

Název
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
Autor
    Žigová, Anna
Konference
    Pedologické dny (10.), Pedodiverzita (20.10.2004-21.10.2004 : Roztoky u Křivoklátu, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA
Strany
    s. 69-75
Poznámky
    Projekt: IAA3013005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Evolution of souil cover of Bohemian Karst in relation to pedodiversity and soil classification systém
    Rozsah: 7 s.
Předmětová kategorie
    pedodiversity
    reference group
    souil types
Klíčové slovo
    Českého
    Evoluce
    Klasifikačnímu
    Krasu
    Pedodiverzitě
    Pokryvu
    Půd
    Půdního
    Systému
    Vztahu
Abstrakt (česky)
   Stupeň diverzity půd v Českém krasu, jehož půdotvorné substráty jsou tvořeny z velké části nemetamorfovaným proterozoikem a paleozoikem v centrální části Českého masivu je vysoký. Vývoj půdního pokryvu probíhal v několika půdotvorných cyklech. Klimatické podmínky v pleistocénu umožnily vývoj půd typu terra fusca a terra rossa. Poznatky o evoluci půdního pokryvu umožňují zařazení do klasifikačního systému půd ČR referenční třídy CHROMOSOLS s půdními typy terra rossa a terra fusca se subtypy modální a luvická.
Abstrakt (anglicky)
   Degree of pedodiversity of Bohemian Karst is high. Development of soil cover has a polygenetic character. We make a suggestion of the reference group Chromosols with souil types terrafusca and terra rossa for CZECH TAXONOMIC CLASSIFICATION SYSTEM.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012