Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia (Abstract)
Další názvy
    Vývoj flyšového pásma Karpat na Moravě a na Západním Slovensku
Autor
    Krejčí, Oldřich
    Pícha, Frank J.
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 3
Strany
    2
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Carpathians, flysch, structaral evolution, paleogeography, lithostratigraphy, oblique collision, thin-skinned tectonics
Klíčové slovo
    Abstract
    Belt
    Carpathian
    Evolution
    Flysch
    Moravia
    Slovakia
    Western
Abstrakt (česky)
   Strukturní a sedimentárnní historie vnějších Západních Karpat začíná v juře riftováním západoevropské platformy, které končí ve spodní křídě. Ve spodné křídě se ukládají především mělkovodní karbonáty. Ve spodní křídě se tato karbonátová sedimentace mění na sedimentaci flyšovou se submarinním vulkanismem. Neoalpidní orogeneze pak je charakterizována šikmou kontinentální kolizí, která začíná ve středním paleogénu a pokračuje s přestávkami do středního miocénu.
Abstrakt (anglicky)
   The structural and depositional history of the Outer Western Carpathians began in the Jurassic by rifting which lasted to Early Cretaceous. During the Jurassic fragmented European continental margin was marked by the shallow carbonate sedimentation. Since the Early Cretaceous this carbonate sedimentation changed to the flysch deposition accompanied with submarine volcanism.The Neoalpine orogeny is characterized by an oblique continental collision which began in the Middle Paleogene and continued with interruption to the Middle Miocene.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014