Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of Middle and Upper Cretaceous Floras in Central and Western Europe
Údaj o odpovědnosti
    Erwin Knobloch, Dieter Hans Mai
Další názvy
    Evolution von Mittel- und Oberrkreidefloren in Zentral-und Westeuropa
Autor
    Knobloch, Ervín, 1934-
    Mai, Dieter Hans
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Roč. 134, č. 2
Strany
    s. 257-270
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 4 tab., 4 pl.
    Zkr. název ser.: Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)
Předmětová skupina
    Angiospermophyta
    evoluce
    křída-svrchní
    plody
    semena
Geografické jméno
    Evropa střední
    Evropa západní
Klíčové slovo
    Central
    Cretaceous
    Europe
    Evolution
    Floras
    Middle
    Upper
    Western
Abstrakt (česky)
   V práci jsou shrnuty poznatky o středně- svrchnokřídové floře střední Evropy na základě semen a plodů na lokalitách v ČSFR, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a Nizozemí. Ve studovaném souboru jsou četné paleotropické taxony, které známe i z recentu. Mnohé rody známé z křídy vymřely Lze rozlišit 4 vývojové úseky flory:cenoman, svrchní turon-santon, santon-kampan, maastricht,s charakteristickými asociacemi fosilních semen a plodů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012