Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Břetislav Balatka, Jan Kalvoda
Další názvy
    Vývoj kvartérních říčních akumulačních teras ve vztahu ke zdvihu centrální části Českého masivu
Autor
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Kalvoda, Jan, 1943-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 113, č. 3
Strany
    s. 205-222
Rok
    2008
Poznámky
    4 obr., 4 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geomorfologie
    korelace stratigrafická
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    neotektonika
    paleogeografie
    paleoklimatologie
    sedimentace fluviální
    terasa říční
Geografické jméno
    Berounka (řeka)
    Čechy (Česko)
    Labe (řeka)
    Sázava (řeka)
    Vltava (řeka)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Evolution
    Massif
    Quaternary
    Related
    River
    Terraces
    Uplift
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012