Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe)
Další názvy
    Vývoj architektury sedimentární pánve v podmínkách iniciálního kontinentálního riftu, kenozoikum, mostecká pánev, oherský rift, (centrální Evropa)
Autor
    Grygar, Radomír
    Mach, Karel
    Rajchl, Michal
    Uličný, David
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Basin Research
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    26
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Continental rift, extension, Most Basin, Eger Graben
Klíčové slovo
    Architecture
    Basin
    Cenozoic
    Central
    Continental
    Eger
    Europe
    Evolution
    Graben
    Incipient
    Most
    Rift
Abstrakt (česky)
   Mostecká pánev je největší zachovanou pánví oherského riftu a je interpretována jako součást iniciálního stádia kontinentálního riftu. Během svého vývoje prodělala mostecká pánev dvě extenzní fáze. První fáze byla charakterizována přibližně S-J orientací extenzního vektoru a probíhala od konce eocénu do začátku miocénu. Tato fáze zapříčinila vznik V-Z zlomového systému s velkým množstvím krátkých zlomových segmentů, uspořádaných en-échelon. Druhá extenzní fáze byla ortogonální a vytvořila SV-JZ zlomový systém, který je paralelní s osou riftu.
Abstrakt (anglicky)
   The Cenozoic Most Basin is the largest preserved sedimentary basin within the Eger Graben (the easternmost part of ECRIS) and is interpreted as a part of an incipient rift system that underwent two distinct phases of extension. The first phase, characterised by NNE-SSW- to N-S-oriented horizontal extension between the end of Eocene and early Miocene, was oblique to the rift axis and caused evolution of a fault system characterised by a number of small en-Echelon-arranged E-W (ENE-WSW) faults. The youngest part of the basin fill indicates accelerated subsidence caused probably by the concentration of displacement at several major bounding faults. Major post-depositional faulting and forced folding were related to a change in the extension vector to an orthogonal position with respect to the rift axis and overprinting of the E-W faults by an NE-SW normal fault system.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014