Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of microstructure and melt topology in partially molten granitic mylonite: implications for rheology of felsic middle crust
Autor
    Becker, J. K.
    Lexa, O.
    Martelat, J.-M.
    Schulmann, K.
    Štípská, P.
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geophysical Research
Svazek/č.
    Roč. 113, č. B10
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA3111401, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0231018
    Překlad názvu: Vývoj mikrostruktury a topologie taveniny v částečně nataveném granitovém mylonitu: význam pro reologii felzické spodní kůry
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    feldspar aggregates
    granites
    microstructures
Klíčové slovo
    Crust
    Evolution
    Felsic
    Granitic
    Implications
    Melt
    Microstructure
    Middle
    Molten
    Mylonite
    Partially
    Rheology
    Topology
Abstrakt (česky)
   Studium deformovaného středně-korového porfyrického granitu ukázalo výjímečně velké deformace živců ve srovnání s křemenem. Byly rozpoznány tři typy mikrostruktur, které odpovídají vývojovým stádiím deformace granitu.: 1) metagranit s tvrdým draselným živcem a křemenem který jsou viskózně obtékané rekrystalovaným plagioklasem, 2) páskovaná okatá ortorula s oky křemene a pásky dynamicky rekrystalovaného plagioklasu a draselného živce, 3) páskovaný mylonit se střídáním ribonů křemene a pásku se směsí jemnozrnného draselného živce a plagioklasu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013