Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
Údaj o odpovědnosti
    Janusz Badura & Bogusław Przybylski
Další názvy
    Ewolucja sieci rzecznej na przedpolu Sudetów w późnym neogenie i eoplejstocenie
Autor
    Badura, Janusz
    Przybylski, Bogusław
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Vol. 74, no. 1
Strany
    p. 43-61
Rok
    2004
Poznámky
    7 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 57-60
    il.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze vodní
    geologie regionální
    klimatický efekt
    kontrola tektonická
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    oblast snosová
    paleogeografie
    paleořečiště
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    stopy výmolné
    terciér
    terciér Českého masivu
    těžké minerály
    transport říční
    uhlí hnědé
    zalednění
    západosudetská oblast
    žitavská pánev
Geografické jméno
    Brantice (Bruntál, Krnov)
    Česká republika
    Hrádek nad Nisou (Liberec, Liberec)
    Králíky (Ústí nad Orlicí, Králíky)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Eopleistocene
    Evolution
    Fluvial
    Foreland
    Late
    Mountains
    Neogene
    Poland
    Sudetes
    SW
    System
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012