Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
Údaj o odpovědnosti
    Michal Nemčok, Jaroslav Lexa
Autor
    Lexa, Jaroslav
    Nemčok, Michal
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 3
Strany
    s. 229-258
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    diapirismus
    jaderná pohoří
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    středoslovenské neovulkanity
    tektonika bloková
    vnitřní kotliny
    Západní Karpaty
Klíčové slovo
    Around
    Basin
    Evolution
    Mountain
    Range
    Structure
    Žiar
Abstrakt (česky)
   Primární příčinou subsidence pánve je roztažení vyvolané výzdvihem pláště. V menším měřítku byly pozorovány rysy, svědčící o laterálním přesunu, vyvolaném vývojem karpatského oblouku.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012