Podrobnosti záznamu

Název
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
Údaj o odpovědnosti
    František Patočka
Další názvy
    The European Hercynides in the plate tectonics theory
    Jevropejskije gercinidy i teorija tektoničeskich plit
Autor
    Patočka, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd
Svazek/č.
    Roč. 99, č. 4
Strany
    s. 1-104
Rok
    1989
Poznámky
    27 obr., 3 tab.
    angl. a rus. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd
Klasifikační znak
    551.1/.4
Předmětová kategorie
    Český masív
    geodynamika, regionální geologie
    kontinentální drift, konvekční proudění, tektonika litosférických desek, tektonika oceánů
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    paleozoikum
Geografické jméno
    ČSSR
    Evropa
Klíčové slovo
    Deskové
    Evropské
    Hercynidy
    Tektoniky
    Teorii
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012