Podrobnosti záznamu

Název
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
Údaj o odpovědnosti
    Edyta Zygmunt
Další názvy
    Evolution of small valleys of the loess Głubczyce Plateau during the last 7000 years
    Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry (Variant.)
Autor
    Zygmunt, Edyta
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 11
Strany
    s. 1084
Rok
    2004
Poznámky
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    archeologie
    eroze
    erozní tvar
    holocén
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lidské aktivity
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    spraš
Geografické jméno
    ČR
    Plaskowyz Glubczycki (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    7000
    Czasie
    Dolin
    Ewolucja
    Głubczyckim
    Lat
    Lessowych
    Małych
    Ostatnich
    Płaskowyżu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 7. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012