Podrobnosti záznamu

Název
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
Další názvy
    Exogenic natural hazards affecting middle and lower catchements of Piura and Chira rivers (Region Piura, Northern Peru)
Autor
    Hroch, Tomáš
    Kopačková, Veronika
    Nývlt, Daniel
    Rajchl, Michal
    Šebesta, Jiří
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2011
Výraz tezauru
    El Nino, Geologogal Hazards, Northern Peru
Klíčové slovo
    Chira
    Dolního
    Exogenní
    Oblast
    Ohrožující
    Peru
    Piura
    Procesy
    Region
    řek
    Severní
    Středního
    Toku
Abstrakt (česky)
   Článek představuje stručný přehled nebezpečných exogenních procesů, které ohrožující zájmovou oblast. Jednotlivé procesy byly charakterizovány v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce realizovaného ČGS v letech 2007 až 2010. Studium vycházelo z výsledků geomorfologické a exodynamické analýzy založené na interpretaci satelitních snímků LANDSAT a ASTER, interpretaci leteckých snímků a terénní. Procesy exodynamického původu, která negativně ovlivňují vývoj a využití oblasti Sechurské pouště je možné rozdělit do pěti skupin: 1) aluviální procesy, 2) činnost moře, 3) eolická činnost, 4) zasolování a 5) svahové pohyby. Největší vliv na využití území mají bezesporu aluviální procesy související s povodňovou aktivitou řek Piura a Chira během epizod fenoménu El Nino. Největším nebezpečím pro danou oblast je dynamicky se měnící systém řeky Piura.
Abstrakt (anglicky)
   Exogenic natural hazards affecting middle and lower catchements of Piura and Chira rivers (Region Piura, Northern Peru)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014