Podrobnosti záznamu

Název
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
Údaj o odpovědnosti
    Irena Smolová, Jana Kadlčíková, Pavel Ptáček, Tomáš Bohanes
Další názvy
    Exokarst Relief in the Central Part of Konice-Mladeč Belt
Autor
    Bohanes, Tomáš
    Kadlčíková, Jana
    Ptáček, Pavel
    Smolová, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 115-122, 1 l. příl.
Rok
    2003
Poznámky
    3 tab.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 121-122
    tab.
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    devon
    horniny karbonátové
    kontrola tektonická
    kras
    kvartér moravských úvalů
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    morfogeneze
    reliéf
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Zábřežská vrchovina
Klíčové slovo
    části
    Exokrasový
    Konicko-mladečského
    Pruhu
    Reliéf
    Střední
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012