Podrobnosti záznamu

Název
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
Autor
    Lisá, Lenka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 3
Strany
    s. 177-182
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Exoskopie eolických sedimentů na Moravě
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    exoscopy
    heavy minerals
    loess
Klíčové slovo
    Eolian
    Exoscopy
    Moravian
    Sediments
Abstrakt (česky)
   Vzorky spraší a spraším podobných sedimentů střední a jižní Moravy byly studovány z hlediska metody exoskopie kombinované s metodou studia těžkých minerálů. Výsledkem studia bylo určení provenienční oblasti daných sedimentů. Sprašové sedimenty z vybraných lokalit byly pomocí asociací těžkých minerálů rozděleny do čtyřech hlavních skupin. Materiál první skupiny pochází ze zvětralin západně ležících magmatických a metamorfovaných hornin. Materiál ostatních skupin pochází převážně z severně, severozápadně či severovýchodně ležících sedimentárních hornin. Prachová frakce obsahuje minimum zrn kde by byly zaznamenány mikrostruktury charakterizující ten určitý druh transportu, proto pro determinaci jejich zdrojových hornin musela být použita další metodika.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012