Podrobnosti záznamu

Název
    Exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic
Autor
    Bruthansová, Jana
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Szabad, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Advances in trilobite research
Výraz tezauru
    agnostids
    Cambrian
    exuvaition
    Ordovician
Klíčové slovo
    Agnostids
    Area
    Barrandian
    Cambrian
    Configurations
    Czech
    Examples
    Exoskeletal
    Ordovician
    Republic
Abstrakt (anglicky)
   Cambrian, Ordovician, agnostids, exuviation
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012