Podrobnosti záznamu

Název
    Exotic Triassic Pelagic Limestone Pebbles from the Pieniny Klippen Belt of Poland : A Further Evidence for Early Mesozoic Rifting in West Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Krzysztof Bierkenmayer, Heinz Kozur, Rudolf Mock
Další názvy
    Egzotyki pelagicznych wapieni triasowych z górnej kredy pieninskiego pasa skaĺkowego Polski : swiadectwo wcsesno-mezozoicznego otwarcia basenu oceanicznego w Karpatach Zachodnich
Autor
    Bierkenmayer, Krzysztof
    Kozur, Heinz
    Mock, Rudolf
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 1-4
Strany
    s. 3-44
Rok
    1990
Poznámky
    2 tab., 9 sch., 6 pl.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Předmětová skupina
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    Conodonta
    globální tektonika
    Holothuroidea
    pieninský úsek
    subdukce
    trias
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Belt
    Carpathians
    Early
    Evidence
    Exotic
    Further
    Klippen
    Limestone
    Mesozoic
    Pebbles
    Pelagic
    Pieniny
    Poland
    Rifting
    Triassic
    West
Abstrakt (česky)
   Exotické valouny triasových vápenců ve svrchnokřídlových konglomerátech pieninského bradlového pásma vznikly podle mikrofauny (zejména konodontů a holothurií) v pelagickém prostředí; byly zařazeny do karnu a noru. V práci je diskutován vývoj pánve bradlového pásma v triasu a juře a její destrukce v akrečním prismatu při svrchnokřídovém subdukčním procesu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012