Podrobnosti záznamu

Název
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
Údaj o odpovědnosti
    Roman Aubrecht, Štefan Méres
Další názvy
    Odkial pochádzajú exotické klastické pyropo-almandínové granáty v jurských sedimentoch pieninského bradlového pásma a tatrika?
Autor
    Aubrecht, Roman
    Méres, Štefan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 32, no. 1
Strany
    p. 17-28
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 4 tab., 3 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    eklogit
    granáty
    granulit
    jura
    klastické částice
    moldanubikum
    oblast snosová
    paleogeografie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Belt
    Come
    Detrial
    Did
    Exotic
    Garnets
    Jurrassic
    Klippen
    Pieniny
    Pyrope-almandine
    Sediments
    Tatric
    Where
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Chemical analyses of detrital garnets from the Jurrasic sediments of the Pieniny Klippen Belt and from the Central Western Carpathians yielded important information with possible application in the paleogeographic investigations in Mesozoic of the Western Carpathians. From the Pieniny Klippen Belt, five samples of the Lower Jurassic rocks were analysed from localities Klape (Klape Unit?), Manín Narrows (Manín Unit), Sedliacka Dubová, Lúty Potok and Krásna Horka (the latter three samples are from the Nižná Unit). Along with these samples, Middle Jurassic samples from Hatné (Czorsztyn Unit), Vršatec (Czorsztyn Unit) and Horné Srnie-Samášky (Pruské Unit) were analysed, too. From the Central Western carpathians, three samples were analysed from localities Malý Šiprúň (Tatric Unit of the Velká Fatra Mts.), Čierťaže (Krížna nappe, Fatricum of the Malá Fatra Mts.) and Prašník (Nedzov nappe, Hronicum?, Čachtické Karpaty Mts.).
   Along with some usual almandinic garnets, all the samples from the Pieniny Klippen Belt (including Klape and Manín units) contained predominantly garnets with higher pyrope component (Mg) which reached 30 to 50%. Their likely source-rocks were granulites and eclogites which, however, lack in the Central Western Carpathian crystalline complexes and even in the neigbouring Brunovistulicum (easternmost zone of the Bohemian Massif). Their source can be placed to the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, from which also the basement crustal segments of the Pieniny Klippen Belt units (including even the Manín and Klape? units) might be derived. The closest granulite occurrences are situated in the Moldanubian Zone, only about 130-140 km west of the recent westernmost outcrops of the Pieniny Klippen Belt. Relatively rich concents of such garnets, together with exotic granulitic pebbles, were reported also from the Flysch Belt.
   They also indicate a source area of detrial material with granulites and eclogites similar to the Moldanubian Zone. In the Central Western Carpathian samples, garnets compositionally close to those from the Tatric-Veporic crystalline complexes were found
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012