Podrobnosti záznamu

Název
    Expedice NAMAK 2005
Autor
    Bruthans, J.
    Filippi, Michal
    Svoboda, T.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 25, -
Strany
    s. 47-51
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: KJB301110501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Expedition NAMAK 2005
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    caves
    expedition Namak
    Iran
    salt karst
Klíčové slovo
    2005
    Expedice
    NAMAK
Abstrakt (česky)
   V rámci expedice bylo zmapováno cca 1,5 km nových podzemních prostor (především jeskyně Bílá pěna na solném pni Džahání a nové prostory v J3N) a byly přemapovány jeskyně Fátima a Leila na Hormozu (celková délka obou navazujících jeskyní je 1060 m). Během expedice bylo odebráno množství vzorků vhodných pro geologické datování a bylo zaměřeno a zdokumentováno množství významných bodů a geologických profilů. Prakticky dokončen byl také povrchový průzkum solných pňů Namakdán a Hormoz a bylo pokračováno v povrchovém i podzemním průzkumu pně Džahání. Na tomto pni bylo objeveno několik nových vývěrů, z nichž některé budou zkoumány při dalších expedicích. Pro možnost dalšího měření denudace soli a povrchových sedimentů byly instalovány nové značky na všech třech navštívených pních.
Abstrakt (anglicky)
   Expedition NAMAK 2005 continued exploration of the salt karst in the southern and south-western Iran. Participants from the Czech Republic fruitfully collaborated with colleagues from several Iranian institutions, mainly from the Shiraz University. More than 1,5 km of new cave passages were mapped during this one-month expedition in April and May. White Foam Cave on the Jahani salt diapir is the most important of the mapped and documented caves; its length reached 1262 m. Fatima and Leila, two caves on Hormoz diapir, were remapped and their total length reached 1060 m. Members of the expedition collected many samples of wooden twigs and marine fossils for further radiocarbon and AMS dating. Many sedimentological profiles were also documented and dozens of GPS measurements were performed to obtain valuable input data for the reconstruction and interpretation of the salt diapir uplift and development during the Holocene history.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012