Podrobnosti záznamu

Název
    Expedice Namak 2006: za nejdelší solnou jeskyní světa
Autor
    Bruthans, J.
    Filippi, Michal
    Vilhelm, Z.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 26, -
Strany
    s. 25-34
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: KJB301110501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Expedition Namak 2006: Longest salt cave in the world
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    diapir
    Iran
    salt cave
Klíčové slovo
    2006
    Expedice
    Jeskyní
    Namak
    Nejdelší
    Solnou
    Světa
Abstrakt (česky)
   V lednu 2006, během již šesté expedice NAMAK, byla propojena ponorová jeskyně Velký ponor s Jeskyní Tří naháčů. Výsledná jeskyně o délce 6580 m nese název 3N a o zhruba 900 m odsunula jeskyni Malham na Sedomském solném pni v Izraeli na druhé místo ve světovém žebříčku délky solných jeskyní. Článek popisuje historii objevování jeskyně a shrnuje dosavadní poznatky o její genezi.
Abstrakt (anglicky)
   During the last January 2006 expedition the Big Ponor Cave was connected with the Cave of Tří Naháčů (Cave of Three Naked Man). The resulting world's longest salt cave was named 3N Cave and altogether with newly mapped parts reaches the total length of 6,580 m. It is some 900 m longer than Malham Cave (5,685 m, Mt. Sedom, Israel) now being the second. Presented paper gives history of exploration of the cave and summarizes current knowledge about its genesis.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012