Podrobnosti záznamu

Název
    Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů
Autor
    Bruthans, J.
    Filippi, Michal
    Jäger, O.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 28, -
Strany
    s. 49-59
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: KJB315040801, GA AV ČR
    Překlad názvu: Expedition NAMAK 2008: With sand to Iran and with brine home
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Írán
    Namak 2008
    salt caves
    speleology
Klíčové slovo
    2008
    Do
    Domů
    Expedice
    Íránu
    Namak
    Pískem
    Solankou
Abstrakt (česky)
   Během expedice NAMAK 2008 byly geologicky a/nebo speleologicky detailněji zkoumány 2 nám již dobře známé pně Džahání a Namak. Nově pak byly podrobněji zkoumány 4 solné pně: Mangrak (Konar Siah) ), Gač, Sarvestán a Kumáre Sorši. Byly odebrány pevné vzorky sedimentů z několika pňů za účelem identifikace minerálního složení, analýzy chemického složení a také datování jejich stáří (metodami 14C a OSL - opticky stimulovaná luminiscence). Základní parametry vzorkovaných vod (pH, Eh, konduktivita, T, atd.) byly změřeny na více než 50 lokalitách. Bylo odebráno přes 40 kg kapalných vzorků pro následné rozbory (chemismus, plyny, organika, izotopy, atd.). Na pních Džahání a Namak bylo instalováno celkem 5 lyzimetrů a 3 srážkoměry. Z pohledu speleologie byly objeveny nové ponory a jeskyně a to především na Namaku a také několik nadějných propasťovitých ponorů a na pních Gač a Džahání. Tato místa byla zaměřena a budou postupně prozkoumána při dalších akcích.
Abstrakt (anglicky)
   The two already known salt diapirs (Jahani and Namak) and four new salt diapirs (Mangrak (=Konar Siah), Gach, Sarvestan and Kumare Sorchi) were studied during the NAMAK 2008 expedition. We sampled solid samples from several diapirs for analyzing their chemical composition and age (including 14C and OSL - optically stimulated luminiscence). Basic parameters for water characterization (pH, Eh, conductivity, temperature) were measured on springs and streams. All together we collected 40 kg of water samples for determination of its chemistry, gas and isotopic composition. On the Jahani and Namak diapirs we installed 5 new lysimeters and 3 rain gauges. Concerning speleology, we discovered new ponors and caves namely at the Namak salt diapir and also some promising shaft-like ponors at the Gach and Jahani diapirs. These places have been located by GPS and will be explored in the future.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012