Podrobnosti záznamu

Název
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
Autor
    Stolárik, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 2
Strany
    s. 253-262
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA105/09/1415, GA ČR
    Překlad názvu: Experimental seismic measurement - influence of sensor anchoring on quality of record
    Rozsah: 10 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    experimental seismic measurements
    free-standing sensor
Klíčové slovo
    Experimentální
    Kvalitu
    Měření
    Seizmické
    Senzoru
    Uchycení
    Vliv
    Záznamu
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje experimentální seismická měření, která měla ověřit rozdíl mezi volně stojícím a pevně k podkladu uchyceným senzorem při seizmickém buzení cejchovaným úderem. Experimentální měření byla provedena in-situ a v laboratoři. Výsledky měření byly porovnávány v časové a frekvenční oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   The paper describes the experimental seismic measurements to verify the difference between free-standing and firmly attached to the substrate sensor in seismic alarm by calibrated stroke. Experimental measurements were carried out in-situ and in laboratory. The results of the measurements were compared in time and frequency domain.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012