Podrobnosti záznamu

Název
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
Údaj o odpovědnosti
    Miroslava Gregerová, Dana Hanuláková
Další názvy
    Experimental firing of chosen minerals and its application to the study of the material of two historic kilns
Autor
    Gregerová, Miroslava, 1948-
    Hanuláková, Dana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 108-110
Rok
    2007
Poznámky
    6 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.5/.8
    930
Skupina konspektu
    553
    599.89
    930
Předmětová skupina
    artefakty
    chlority
    geologie ložisková
    historie
    kalcit
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kvartér
    recent
    suroviny keramické
    využití nerostných zdrojů
Klíčové slovo
    Aplikace
    Dvou
    Experimentální
    Historických
    Materiálu
    Minerálů
    Pecí
    Studiu
    Vybraných
    Výpal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012