Podrobnosti záznamu

Název
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
Údaj o odpovědnosti
    Milan Drábek
Další názvy
    Experimental research on phase relationships under very high pressures
Autor
    Drábek, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 3
Strany
    s. 83-84
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    experimentální mineralogie
    petrografie
    přístroje na odběr vzorků
    teplota
    tlak
    vnitřní stavba
Klíčové slovo
    Experimentální
    Fázových
    Tlaků
    Velmi
    Vysokých
    Výzkum
    Vztahů
Abstrakt (česky)
   Experimentální výzkum za velmi vysokých tlaků je úzce spojen s výzkumem spodních pater Země. Přímých údajů o složení hlubších pater Země je málo. Vrtný ani geofyzikální průzkum nemůže podat informace o látkovém a fázovém složení. Provádět experimentální výzkum za extrémních pT podmínek je velmi náročné. Z mnoha vysokotlakých experimentálních zařízení se jako nejvhodnější aparatura osvědčila vysokotlaká cela s diamantovými kovadlinami (high pressure diamont avil cell), sestrojená v Geofyzikální laboratoři Carnegie Institutu ve Washingtonu a dosahující tlaku 55 GPa. V článku je popsáno složení a funkce aparatury
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012