Podrobnosti záznamu

Název
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
Autor
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
    Kuča, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ve službách archeologie
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 1
Strany
    s. 38-42
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: GA404/02/1038, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Exploitation of the raw materials suitable for making of the polished stone industry in connection with the anthropogenic influence of relief in the middle course of the Svratka river (Moravia, Czech Republic)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    exploitation
    neolithic
    polished stone industry
Klíčové slovo
    Antropogenním
    Broušené
    Česká
    Exploatace
    Industrie
    Kamenné
    Morava
    Ovlivněním
    Reliéfu
    Republika
    Spojitosti
    Střední
    Surovin
    Svratky
    údolí
    Vhodných
    Výrobě
Abstrakt (česky)
   Článek se věnuje vybraným aspektům především neolitického osídlení v oblasti údolí střední Svratky na sz.Brněnsku. Je zde nastíněna i problematika potenciálních komunikačních sítí v zájmovém prostoru. Nachází se zde dvě důležité suroviny pro výrobu broušené kamenné industrie - amfibolický diorit a dioritový porfyrit/porfyrický mikrodiorit. Jejich distribuce je zaznamenána v širším prostoru Moravy a přilehlého okolí, jistě se tedy v okolí primárních zdrojů vyskytovala hustá síť stezek.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution is especially dealing with the selected aspects of the Neolithic settlement in the area of the middle course of the Svratka River (NW part of the Brno Region). Futhermore the issue of the potential traffic network is implied in the studied area as well. There are found two important row materials suitable for making of the edged stone industries. The distribution of these row materials is registered in the wider territory of the Moravia and its surroundings.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012