Podrobnosti záznamu

Název
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
Údaj o odpovědnosti
    Arnošt Grmela, Čestmír Restl
Další názvy
    Fast calculation methods of quantification groundwater sources from hydrogeochemistry monitoring dates
Autor
    Grmela, Arnošt
    Restl, Čestmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 63-71
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    hydrochemie
    monitoring
    program počítačový
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    voda podzemní
    vodní zdroj
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava
Klíčové slovo
    Expresní
    Hydrogeochemického
    Kvantifikace
    Metoda
    Monitoringu
    Podzemních
    údajů
    Vod
    Výpočetní
    Zdrojů
Abstrakt (anglicky)
   The relation of hydrogeochemistry and hydrogeology is presented on the example of solution of subdivision of mine water mixture to individual sources. To solve the basic hydrogeological problems of groundwater inflows and mine dewatering the knowledge of hydrochemical types of individual mine water sources and chemical composition of their mixtures is utilized. At the VŠB-Technical University Ostrava the fast calculation method was elaborated and software ETALON was developed. The set of mixture equations of five known sources, defined by seven set up parameters (major ions and total dissolved matter), is solved. The precision of the solution is tested and the results, including the results of some practical applications, are presented in the contribution
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012