Podrobnosti záznamu

Název
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
Autor
    Breiter, Karel
    Forster, Hans Jurgen
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 88
Strany
    20
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bismuth
    Fluorine
    Niobium
    Peraluminous granites
    phosphorus
    Scandium
    Solud solution
    Uranium
    Zircon
Klíčové slovo
    Bi-
    Czech
    Extreme
    F-rich
    Fractionated
    Granite
    Granites
    Nb-
    P-
    Peraluminous
    Perphosphorus
    Podlesí
    Republic
    Sc-
    System
    U-
    Zircon
Abstrakt (anglicky)
   Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic were studied in detail
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012