Podrobnosti záznamu

Název
    Extreme ductility of feldspar aggregates - Melt-enhanced grain boundary sliding and creep failure: Rheological implications for felsic lower crust
Autor
    Konopásek, J.
    Lexa, O.
    Schulmann, K.
    Ulrich, Stanislav
    Závada, Prokop
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geophysical Research
Svazek/č.
    Roč. 112, č. B10
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: 1M0554, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0209152
    Projekt: IAA3111401, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0231018
    Překlad názvu: Extrémní vláčnost živcových agregátů-Skluz po hranicích za přítomnosti taveniny a konečné porušení: Důsledky pro reologii spodní kůry
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    feldspar aggregates
    lower crust
    rheology
Klíčové slovo
    Aggregates
    Boundary
    Creep
    Crust
    Ductility
    Extreme
    Failure
    Feldspar
    Felsic
    Grain
    Implications
    Lower
    Melt-enhanced
    Rheological
    Sliding
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá mikrofyzikálními mechanismy odpovědnými za extrémní deformaci křemeno-živcových hornin při vysokých stupních metamorfózy a za přítomnosti malého množství taveniny. Difúzní tok, který je zvlášť efektivní díky přítomnosti taveniny na hranicích zrn živců, pomáhá akomodovat skluz zrn po svých hranicích. Mechanismus skluzu zrn za těchto podmínek způsobuje lokalizaci deformace na rozhranní spodní-střední kůry během orogenních procesů a je spojován se značným přemístěním tektonických jednotek.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013