Podrobnosti záznamu

Název
    Extreme ductility of feldspar aggregates - Melt-enhanced grain boundary sliding and creep failure: Rheological implications for felsic lower crust
Další názvy
    Extrémní duktilita živcových agregátů - taveninou urychlený skluz po hranicích zrn: rheologické implikace pro felsickou spodní kůru
Autor
    Konopásek, Jiří
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Ulrich, Stanislav
    Závada, Prokop
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geophysical Research
Svazek/č.
    Roč. 112, č. říjen
Strany
    15
Rok
    2007
Výraz tezauru
    diffusion creep, feldspar, melt, lower crust, granlite-facies metamorphism, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Aggregates
    Boundary
    Creep
    Crust
    Ductility
    Extreme
    Failure
    Feldspar
    Felsic
    Grain
    Implications
    Lower
    Melt-enhanced
    Rheological
    Sliding
Abstrakt (česky)
   Popis kontrastního rheologického chování živců vyhledem ke křemeni. Implikace pro deformaci spodní kontinentální kůry.
Abstrakt (anglicky)
   Description of contrasting rheolgical behavior of feldspars with respect to quartz. Implications for deformation of lower continental crust.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014