Podrobnosti záznamu

Název
    FERROELECTRIC AND INCIPIENT FERROELECTRIC PROPERTIES OF A NOVEL Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9) CERAMIC SYSTEM
Další názvy
    Ferroelektrické vlastnosti nového keramického systému Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9)
Autor
    Bovtun, Viktor
    Goian, Veronica
    John, Elisabeth
    Kadlec, Christelle
    Kamba, Stanislav
    Klementova, Mariana
    Laufek, František
    Petzelt, Jan
    Pokorný, Jan
    Savinov, Maxim
    Sebastian, Majdadil
    Subodh, Ganesanpotti
    Tkáč, Ondřej
    Veliko, Sergiy
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemistry of Materials
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 5
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    ferroelectricity, lattice dynamics, phonons, infrared and Raman spectroscopy, phase diagram, structural phase diagram
Klíčové slovo
    CERAMIC
    FERROELECTRIC
    INCIPIENT
    NOVEL
    PROPERTIES
    Sr9-xPbxCe2Ti2O36
    SYSTEM
    X=0-9
Abstrakt (česky)
   Systém Sr9-xPbxCe2Ti12O36 je odvozen od pewrovskitové fáze SrTiO3 a jeho chemické složení může být definováno jako: Sr1-yPby)(0.75)Ce0.167TiO3. Zkoumány byly dialektrické vlastnosti Sr9-xPbxCe2Ti12O36 (x = 0-9) fází v 100 až 100THz, v teplotách od 10 dfo 100 K za použití vysocefrekvenční dialektrické, mikrovlné a infračervené spektrockopie a rtg difrakce.
Abstrakt (anglicky)
   Sr9-xPbxCe2Ti12O36 system is derived from the perovskite SrTiO3 and its chemical formula can be written as (Sr1-yPby)(0.75)Ce0.167TiO3. We investigated dielectric response of Sr9-xPbxCe2Ti12O36 ceramics (x = 0-9) between 100 Hz and 100 THz at temperatures from 10 to 700 K using low- and high-frequency dielectric, microwave (MW), THz, infrared spectroscopy and X-ray diffraction.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014